projektid-page-block-est

Lisaks valmiskavadele pakume kliendi eesmärkidest lähtuvate unikaalsete mängude ja koolituste koostamist. Samuti aitame õppeasutusi projektide algatamisel ning elluviimisel.  

RAHVUSVAHELISE PROJEKTI ELLUVIIMINE “USING BOARD-GAMES IN FOREIGN LANGUAGE TRAININGS”ERASMUS

KOOLITUS “AKTIIVÕPPEMEETODID EESTI KEELE ÕPETAMISEL LASTEAIAS”Lasteaed Ojake

TÖÖTUBA "LIHTSAD JA TÕHUSAD MÄNGUD VÕÕRKEELTE TUNDIDES"Haridusfestival (Tartu Ülikool)

PROJEKT “ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE MUUTUNUD ÕPIKÄSITLUSES” Pae Gümnaasium / INNOVE

PROJEKT “KOOLITUSED KLASSIJUHATAJA TUNNIS”Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium / INNOVE

KOOLITUSTE SARI “ETTEVÕTLUSE PÄDEVUSE ARENG KOOLIDES”SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

KOOLITUSPROGRAMM ”ENTRUM (TALLINN)”Eesti Energias AS

KOOLITUS “PROJEKTIDE KAITSMINE ETTEVÕTJATE JAOKS”Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)

KOOLITUS EESTI KEELE ÕPETAJATELE ““O&K” JUTUKAARTIDE KASUTAMINE TUNDIDES”Vabaduse Kool, Tallinn

KOOLITUS “MITTEFORMAALNE KEELEÕPPE METOODIKA”Tartu Rakenduslik Kolledž

KOOLITUS “MÄNGUJÕUD ANDRAGOOGIKAS”VESTIFEX, Narva

“KUIDAS LUUA UUED ÕPETLIKUD JA MÄNGULISED PROGRAMMID”Lennusadam - Meremuuseum

VEEBI- JA LAUAMÄNGU “LIFETOWER” LOOMINESoolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei

“VEEBIKOOLITUS “MÄNGUJÕUD” UKRAINA ÕPETAJATELE”MONDO

KOOLITUSTE SARI KOOLINOORTELE “TERVE KLASS, TERVE MEESKOND!”Tallinna Sotsiaal- Ja Tervishoiuamet

TÖÖTUBA “KUIDAS KASUTADA MÄNGUSTAMIST JUHTIDE JA TÖÖTAJATE ARENDAMISEL“PARE - Eesti Personalijuhtimise Ühing

“MEESKONNAVAIMU KOOLITUS”Rocca al Mare Kool

“EESTI-VENE NOORTE KOHTUMISED”Loo Kool ja Tallinna Tõnismäe Reaalkool

METOODILINE RAAMAT ÕPETAJATELE “BARANKA”Haridus- ja Teadusministeerium

“MEESKONNAKOOLITUS” Kultuuriministeerium

PRAKTILINE KOOLITUS “MÄNGU JÕUD”HITSA

KOOLITUS “MÄNGU PSÜHHOLOOGIA”Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

SUVEPÄEVADE PROGRAMM “ÕPIPÄDEVUSED”Haridus- ja Teadusministeerium

WORKSHOP “HOW TO DEVELOP INTERCULTURAL COMPETENCE THROUGH NON-FORMAL LEARNING METHODS?”Integratsiooni ja Migratsiooni SA

“LOOVKOOLITUS SPIN PROGRAMMI JUHTIDELE”SPIN

KOOLITUS “MÄNGU JÕUD”Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) TÜ

“PRAKTILINE KOOLITUS MOLDOVA JA EESTI MAJANDUSÕPETAJATELE”Junior Achievement Eesti

KOOLITUS “KUIDAS LUUA NING ELLU VIIA KLASSIS HARIDUSLIKKE MÄNGE, MIS ARENDAVAD ÜLDPÄDEVUSI”Tallinna Ülikool

PRAKTILINE KOOLITUS “ÕPPEMÄNGUDE LOOMINE”Noored Kooli

PROJEKTI “SCIENCE OF KEY COMPETENCIES” ELLU VIIMINEERASMUS

Koolitused

Teooria kinnistub praktika käigus

Koolituste osalejad tänavad meid tagasiside kaudu. Teooria kinnistamiseks kasutame autori loodud hariduslikke mänge.

Pikaajaline kogemus

Korraldame õppeasutustele suunatud koolitusi üle Eesti alates 2005. aastast ja pakume ainult kontrollitud metoodikat.

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Osalejad saavad teadmisi omandada neile sobivas keeles. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks on võimalik mitme töökeele kasutamine.

Teooria kinnistub praktika käigus

Koolituste osalejad tänavad meid tagasiside kaudu. Teooria kinnistamiseks kasutame autori loodud hariduslikke mänge.

mark-badget@2x
Pikaajaline kogemus

Korraldame õppeasutustele suunatud koolitusi üle Eesti alates 2005. aastast ja pakume ainult kontrollitud metoodikat.

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Osalejad saavad teadmisi omandada neile sobivas keeles. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks on võimalik mitme töökeele kasutamine.

Paindlikud tähtajad

Kohandame koolituskava vastavalt kliendi soovile. Minimaalne kestus – 3 akadeemilist tundi, maksimaalne – 2 päeva.

100% positiivne tagasiside osalejailt

Õpetajate koolitamine võib olla suureks väljakutseks, ent professionaalsus ja õige lähenemine aitab meil leida sihtrühmale sobivaid lahendusi.

Iga osaleja saab pärast koolituse läbimist vastava tunnistuse

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr: 2270433

Paindlikud tähtajad

Kohandame koolituskava vastavalt kliendi soovile. Minimaalne kestus – 3 akadeemilist tundi, maksimaalne – 2 päeva.

100% positiivne tagasiside osalejailt

Õpetajate koolitamine võib olla suureks väljakutseks, ent professionaalsus ja õige lähenemine aitab meil leida sihtrühmale sobivaid lahendusi.

Iga osaleja saab pärast koolituse läbimist vastava tunnistuse

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr: 2270433

Teooria kinnistub praktika käigus

Koolituste osalejad tänavad meid tagasiside kaudu. Teooria kinnistamiseks kasutame autori loodud hariduslikke mänge.

Pikaajaline kogemus

Korraldame õppeasutustele suunatud koolitusi üle Eesti alates 2005. aastast ja pakume ainult kontrollitud metoodikat.

Paindlikud tähtajad

Kohandame koolituskava vastavalt kliendi soovile. Minimaalne kestus – 3 akadeemilist tundi, maksimaalne – 2 päeva.

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Osalejad saavad teadmisi omandada neile sobivas keeles. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks on võimalik mitme töökeele kasutamine.

100% positiivne tagasiside osalejailt

Õpetajate koolitamine võib olla suureks väljakutseks, ent professionaalsus ja õige lähenemine aitab meil leida sihtrühmale sobivaid lahendusi.

Iga osaleja saab pärast koolituse läbimist vastava tunnistuse

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr: 2270433

Lyosha Razin

„Tõhus õppeprotsess peab sisaldama kolme elementi: teadmised, kogemus ja emotsioonid. Kui kogemus välja jätta, oleks tegemist loenguga. Kui protsessis puuduksid teadmised, oleks tegu lihtalt lõbusa ajaveetmisega. Kui ei oleks emotsioone, oleks õppimine lihtsalt igav. Kasutan oma koolitustel hariduslikke mänge ja õpetan nende loomist õpetajatele üle maailma“.

2013–2016 magistriõpingud Tallinna Ülikoolis, hariduse juhtimise eriala.
Magistritöö teema: „Juhtimistegevused õpilaste üldpädevuste kujundamiseks põhikoolides“, juhendaja: Mati Heidmets, PhD

1999–2004 Tartu Ülikooli bakalaureuseõpingud, vene ja slaavi filoloogia

  • Pälvinud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia innovaatilise lähenemise eest õpetamises
  • Õpetajatele suunatud metoodiliste kogumike „Igrajut Vse!“ ja „BARANKA“ autor
  • Hariduslike lauamängude „LIFETOWER“ ja „O&K“ autor
  • Üle 500 haridusliku mängu ja koolituse autor
  • Koolitaja Eestis ja teistes Euroopa riikides
  • Osaleb regulaarselt haridusteemalistel konverentsidel ja muudel haridusvaldkonna üritustel

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST