main-page-block-est

Praktilised koolitused haridusasutustele

Meie soov on aidata haridusasi õppemeetodite täiustamisel ja innustada nende meeskondi koostööle!

Haridus- ja Teadusministeeriumid üle maailma püüavad kohandada oma haridussüsteeme kaasaegse ühiskonna nõudmistele. Koolidele ja koolijuhtidele pandud ootused on muutumas. Viimastel aastakümnenditel on muutused puudutanud ka Eesti hariduselu ning need jätkuvad tänani. Üheks olulisemaks muudatuseks sai uue riikliku õppekava (RÕK) vastuvõtmine aastal 2011. Uue õppekava fookuses on pädevused ehk oskused, mis on vajalikud inimese eduka arengu tagamiseks nii isiksuse kui ka kodanikuna.

Tekib küsimus, kuidas õppekavas sõnastatud eesmärke päriselt ellu viia? Millised õppemeetodid muudaksid õppeprotsessi dialoogipõhiseks ja kaasaegsemaks ning võimaldaksid õppekava pädevusi õppeprotsessi selliselt integreerida, et need õppijate eludes praktilise väljundi leiaksid?

Koolituste käigus anname vastuseid nii neile ja ka paljudele teistele küsimustele.

Koolituse kolm moodustajat

INTELLEKTUAALNE OSA
1
PRAKTILINE OSA
2
EMOTSIONAALNE OSA
3

Koolituse ajal osalejad saavad teooriat, mis kinnistatakse praktiliste teadmiste lahendamisega. Saadud teadmistega praktiliste ülesannete tegemine toob emotsioone, mis on vajaminevad motivatsiooni säilitamiseks.

INTELLEKTUAALNE OSA
1
PRAKTILINE OSA
2
EMOTSIONAALNE OSA
3

Koolituse ajal osalejad saavad teooriat, mis kinnistatakse praktiliste teadmiste lahendamisega. Saadud teadmistega praktiliste ülesannete tegemine toob emotsioone, mis on vajaminevad motivatsiooni säilitamiseks.

Meie koolitused ja projektid

Meeskonna areng on pidev protsess. Oleme välja töötanud kolm koolitust, mis aitavad meeskonnaliikmetel mitteformaalses keskkonnas teineteist paremini tundma õppida lihtsate, huvitavate, loominguliste ja strateegiliste meeskonnaülesannete lahendamise kaudu.

Selle koolituse käigus õpetame kasutama mänge, mis arendavad õppijate üldpädevusi. Samuti räägime mitteformaalse õppe peamistest põhimõtetest.

Koolitusel õpivad osalejad 5-astmelise mudeli järgi iseseisvalt mänge looma. Iga haridusliku mängu loomine algab eesmärgi seadmisest. Seejärel küsime endilt, millise kogemuse peaksid õppijad selle mängu käigus omandama?

Kuidas motiveerida õppijaid võõrkeeli õppima? Tundi tuleb lisada dünaamikat, sõnavara ning grammatika kinnistamisel tuleb õppijaid aidata läbi mängude, samuti tuleb luua võimalusi, et õppija saaks end tunnis loominguliselt väljendada.

Lisaks valmiskavadele pakume kliendi eesmärkidest lähtuvate unikaalsete mängude ja koolituste koostamist. Samuti aitame õppeasutusi projektide algatamisel ning elluviimisel.

Koolitused

Teooria kinnistub praktika käigus

Koolituste osalejad tänavad meid tagasiside kaudu. Teooria kinnistamiseks kasutame autori loodud hariduslikke mänge.

Pikaajaline kogemus

Korraldame õppeasutustele suunatud koolitusi üle Eesti alates 2005. aastast ja pakume ainult kontrollitud metoodikat.

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Osalejad saavad teadmisi omandada neile sobivas keeles. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks on võimalik mitme töökeele kasutamine.

Teooria kinnistub praktika käigus

Koolituste osalejad tänavad meid tagasiside kaudu. Teooria kinnistamiseks kasutame autori loodud hariduslikke mänge.

mark-badget@2x
Pikaajaline kogemus

Korraldame õppeasutustele suunatud koolitusi üle Eesti alates 2005. aastast ja pakume ainult kontrollitud metoodikat.

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Osalejad saavad teadmisi omandada neile sobivas keeles. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks on võimalik mitme töökeele kasutamine.

Paindlikud tähtajad

Kohandame koolituskava vastavalt kliendi soovile. Minimaalne kestus – 3 akadeemilist tundi, maksimaalne – 2 päeva.

100% positiivne tagasiside osalejailt

Õpetajate koolitamine võib olla suureks väljakutseks, ent professionaalsus ja õige lähenemine aitab meil leida sihtrühmale sobivaid lahendusi.

Iga osaleja saab pärast koolituse läbimist vastava tunnistuse

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr: 2270433

Paindlikud tähtajad

Kohandame koolituskava vastavalt kliendi soovile. Minimaalne kestus – 3 akadeemilist tundi, maksimaalne – 2 päeva.

100% positiivne tagasiside osalejailt

Õpetajate koolitamine võib olla suureks väljakutseks, ent professionaalsus ja õige lähenemine aitab meil leida sihtrühmale sobivaid lahendusi.

Iga osaleja saab pärast koolituse läbimist vastava tunnistuse

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr: 2270433

Teooria kinnistub praktika käigus

Koolituste osalejad tänavad meid tagasiside kaudu. Teooria kinnistamiseks kasutame autori loodud hariduslikke mänge.

Pikaajaline kogemus

Korraldame õppeasutustele suunatud koolitusi üle Eesti alates 2005. aastast ja pakume ainult kontrollitud metoodikat.

Paindlikud tähtajad

Kohandame koolituskava vastavalt kliendi soovile. Minimaalne kestus – 3 akadeemilist tundi, maksimaalne – 2 päeva.

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Osalejad saavad teadmisi omandada neile sobivas keeles. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks on võimalik mitme töökeele kasutamine.

100% positiivne tagasiside osalejailt

Õpetajate koolitamine võib olla suureks väljakutseks, ent professionaalsus ja õige lähenemine aitab meil leida sihtrühmale sobivaid lahendusi.

Iga osaleja saab pärast koolituse läbimist vastava tunnistuse

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr: 2270433

Lyosha Razin

„Tõhus õppeprotsess peab sisaldama kolme elementi: teadmised, kogemus ja emotsioonid. Kui kogemus välja jätta, oleks tegemist loenguga. Kui protsessis puuduksid teadmised, oleks tegu lihtsalt lõbusa ajaveetmisega. Kui ei oleks emotsioone, oleks õppimine lihtsalt igav. Kasutan oma koolitustel hariduslikke mänge ja õpetan nende loomist õpetajatele üle maailma“.

2013–2016 magistriõpingud Tallinna Ülikoolis, hariduse juhtimise eriala.
Magistritöö teema: „Juhtimistegevused õpilaste üldpädevuste kujundamiseks põhikoolides“, juhendaja: Mati Heidmets, PhD

1999–2004 Tartu Ülikooli bakalaureuseõpingud, vene ja slaavi filoloogia

  • Pälvinud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia innovaatilise lähenemise eest õpetamises
  • Õpetajatele suunatud metoodiliste kogumike „Igrajut Vse!“ ja „BARANKA“ autor
  • Hariduslike lauamängude „LIFETOWER“ ja „O&K“ autor
  • Üle 500 haridusliku mängu ja koolituse autor
  • Koolitaja Eestis ja teistes Euroopa riikides
  • Osaleb regulaarselt haridusteemalistel konverentsidel ja muudel haridusvaldkonna üritustel

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Artiklid, intervjuud, materjalid

magister-work-filtered

Lyosha Razini magistritöö: „Juhtimistegevused õpilaste üldpädevuste kujundamiseks põhikoolides“

full-go-filtered

Hommisaates „Täiskäik Edasi!“ Lyosha Razin, õpetaja, keelekeskuse juht. Räägime sellest, kuidas lapsi õppima motiveerida.

game-power-filtered

Lyosha Razini koolitus "Mängu jõud", teoreetiline osa

game-love-lhv-filtered

Lyosha Razin: "Iga mäng on elu lihtsustatud mudel", LHV Podcast

live-100-filtered

Lyosha Razin, "Ela täielikult!"

tablegame-education-filtered

Lyosha Razin: "Lauamängud võõrkeelte õpetamisel"

kid-motivation-filtered

Lyosha Razin:"Kuidas tõsta lastel motivatsiooni eesti keele õppimiseks?"

online-school-filtered

Lyosha Razin: "Kuidas muuta online õppimist tõhusamaks?"

teambuilding-filtered

Lyosha Razin: "Meeskonnamängud kui organisatsiooni või ettevõtte edutegur"

school-friends-filtered

Lyosha Razin: "Kuidas mitteformaalne õppimine ligindab vene ja eesti õpilasi?"

online-education-filtered

Lyosha Razin: "Koroonaviiruse teise laine korral online õppimine peaks olema juba tõhusam"

inspiration-alexey-filtered

Keelekeskuse "Game" juhataja Lyosha Razin: meie eesmärk - inspireerida!

est-lang-why-filtered

Lyosha Razin: „Miks meie lapsed eesti keelt ei räägi?“

all-life-game-filtered

Kogu tema elu on mäng